h ناامنی دختران در بزرگترین پارک کرج+تصاویر 18+ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ناامنی دختران در بزرگترین پارک کرج+تصاویر 18+,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ناامنی دختران در بزرگترین پارک کرج+تصاویر 18+,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ناامنی دختران در بزرگترین پارک کرج+تصاویر 18+

ناامنی دختران در بزرگترین پارک کرج+تصاویر 18+

ناامنی دختران در بزرگترین پارک کرج+تصاویر 18+

رشد بی رویه جمعیت و توسعه ناهمگون شهر کرج در حالی به وقوع پیوسته است که این رشد با توسعه امکانات تفریحی و رفاهی همراه نبوده است و از این رو پارک شهید چمران این شهر به دلیل حریم نا امن آن به طور مطلوب مورد استفاده قرار نمی گیرد.

2 بهمن 1393