h تصاویر شهید جهاد مغنیه در کنار سردار قاسم سلیمانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر شهید جهاد مغنیه در کنار سردار قاسم سلیمانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر شهید جهاد مغنیه در کنار سردار قاسم سلیمانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر شهید جهاد مغنیه در کنار سردار قاسم سلیمانی

تصاویر شهید جهاد مغنیه در کنار سردار قاسم سلیمانی

تصاویر شهید جهاد مغنیه در کنار سردار قاسم سلیمانی

"جهاد مغنیه" در جریان حمله هوایی یکشنبه صهیونیستها به قنیطره در سوریه به شهادت رسید.عکس زیر مربوط به مراسم ختم والده حاج قاسم سلیمانی در شهریورماه 1392 است.

ارتباط «جهاد» با حاج قاسم چیزی فراتر از رابطه یک پسر با دوست پدرش بود و هرکس نمی دانست گمان می کرد «جهاد» پسر فرمانده است.

29 دی 1393