h شاه رفت+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

شاه رفت+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,شاه رفت+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,شاه رفت+تصاویر

شاه رفت+تصاویر

شاه رفت+تصاویر

۲۶ دی ماه سالروز فرار محمد رضا پهلوی از کشور است. روزی که مردم انقلابی بیش از پیش به پیروزی خود امید وار شدند تا ثمره تلاش خود را در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دیدند.

226698_662226699_105  226700_580 226701_493 226702_710 226703_322 226704_798  226706_656 226707_822 226708_506 226709_255 226710_763 226711_511 226712_421 226713_634 226714_707 226715_944 226716_775 226717_392

26 دی 1393