h لحظه غرق شدن دختر دانشجو در دریاچه شورابیل - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

لحظه غرق شدن دختر دانشجو در دریاچه شورابیل,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,لحظه غرق شدن دختر دانشجو در دریاچه شورابیل,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,لحظه غرق شدن دختر دانشجو در دریاچه شورابیل

لحظه غرق شدن دختر دانشجو در دریاچه شورابیل

لحظه غرق شدن دختر دانشجو در دریاچه شورابیل

عصر دیروز بود که خبری تلخ دهان به دهان در اردبیل چرخید و تاسف همه را برانگیخت؛ خبری تاسف بار که از غرق شدن دو دختر دانشجو در دریاچه شورابیل اردبیل حکایت می کرد.

یکی از شاهدان عینی که شاهد این ماجرای تلخ بوده به خبرنگار سبلانه گفت: بعد از ظهر بود،داشتم از دانشگاه برمی‌گشتم که دیدم حدود 7 یا 8 نفر دانشجو دسته جمعی روی دریاچه شورابیل داشتند عکس یاد‎گاری می گرفتند که یک مرتبه یخ‌ها شکست؛ همه زیر آب رفتند لحظات دردناکی بود با تلاش خود غرق‌شدگان و مردمی که انجا بودند تعدادی از آب بیرون کشیده شدند اما همچنان دو دانشجوی دختر هر لحظه در آب فرو می رفتند.

26 دی 1393