h تظاهرات گسترده علیه یک جریان ضد اسلامی در آلمان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تظاهرات گسترده علیه یک جریان ضد اسلامی در آلمان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تظاهرات گسترده علیه یک جریان ضد اسلامی در آلمان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تظاهرات گسترده علیه یک جریان ضد اسلامی در آلمان

تظاهرات گسترده علیه یک جریان ضد اسلامی در آلمان

بیش از صد هزار تن شب گذشته در تظاهرات علیه جنبش افراطی ضد اسلامی "پگیدا" در آلمان شرکت کردند؛ صدر اعظم آلمان نیز امروز در مراسم گرامیداشت سازمانهای اسلامی در این کشور شرکت می کند.

جریان افراطی "اروپایی های ملی گرای ضد اسلامی شدن غرب" موسوم به "پگیدا" تا کنون توانسته در خاستگاه خود در شهر "درسدن" در شرق آلمان چند هزار نفر را گردهم جمع کند.

خبرگزاری "د پ ا" خاطرنشان کرد: هواداران روحیه تسامح و مدارا و مخالفان اسلام هراسی که از سوی "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان مورد حمایت قرار دارند و معتقدند "اسلام بخشی از آلمان را تشکیل می دهد"؛ در مناطق مختلف کشور دست به تظاهرات زدند. حدود 30 هزار تن از آنان در شهر لایپزیگ ( شرق ) و 20 هزار نفر در مونیخ ( جنوب ) و 17 هزار تن درهانوفر (شمال) و 4 هزار تن از آنان در برلین تظاهرات برگزار کردند.

پلیس آلمان در مورد تعداد شرکت کنندگان در گردهمایی گروه افراطی پگیدا در درسدن واقع در آلمان شرقی سابق توضیحی نداد. در این شهر هواداران این جریان ضد اسلامی برای دوازدهمین بار با هدف محکوم کردن به اصطلاح اسلامی شدن آلمان تظاهرات برپا کردند.

جریان ضد اسلامی پگیدا از اکتبر گذشته هر روز دوشنبه علیه اسلام تجمع و پناهجویان ملی گراهای اروپا مخالف اسلامی شدن غرب را گردهم جمع می کند. این جریان افراطی در اولین راهپیمایی در بیستم اکتبر 500 تن و در اوایل دسامبر 10 هزار تن و دوشنبه گذشته 18 هزار تن را گردهم آورد.

آنگلا مرکل که امروز، سه شنبه، در مراسم گرامیداشت سازمانهای اسلامی آلمان شرکت خواهد کرد، در برلین تاکید کرد که اسلام به آلمان تعلق خاطر دارد./العالم

23 دی 1393