h کشوری که رانندگی زنان در آن ممنوع است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کشوری که رانندگی زنان در آن ممنوع است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کشوری که رانندگی زنان در آن ممنوع است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کشوری که رانندگی زنان در آن ممنوع است

کشوری که رانندگی زنان در آن ممنوع است

کشوری که رانندگی زنان در آن ممنوع است عصرایران، خانم "لجين الهَذلول" در حالی که رانندگی می کرد قصد داشت تا از امارات عربی متحده وارد عربستان سعودی شود. از ورود وی به خاک عربستان سعودی به مدت ۲۴ساعت در مرز جلوگیری شد. این در حالی بود که گذرنامه اش را مرزبانان ضبط کرده بودند. زن دوم "مَيساء العمودی" خبرنگاری است که در امارات عربی متحده اقامت دارد. وی برای حمایت از این زن به مرز رفته بود. عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که زنان در خاک آن اجازه رانندگی ندارند.
"لجين الهذلول" فعال سعودی حقوق زنان در حال رانندگی
6 دی 1393