h اولین خرید سیاسی از زندان اوین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اولین خرید سیاسی از زندان اوین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اولین خرید سیاسی از زندان اوین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اولین خرید سیاسی از زندان اوین

اولین خرید سیاسی از زندان اوین

اولین خرید سیاسی از زندان اوین  
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 15 آذرماه با احضار قبلی به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه و بازپرس پرونده برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرد. بیش از 15 روز از بازداشت موقت سیاسی می گذرد و در حالی که وزارت ورزش بر انتخاب مدیرعامل جدید و اعضای هیات مدیره بر حمایت از مدیر عامل فعلی تاکید دارند، سیاسی در اوین سعی می کند شرایط را برای آسایش خود مهیا کند. گفته می شود حمیدرضا سیاسی در نخستین روز بازداشت، 220 هزار تومان از بوفه زندان اوین خریده کرده است. خریدهای او شامل خمیردندان، مسواک، دمپایی، ریش تراش و سایر وسایل بهداشتی و راحتی بوده است. قهرمان شجاعی وکیل شرکت بهنام پیشرو کیش درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت موکل اش از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: اتفاق جدیدی در رخ نداده و روز شنبه هفته آینده برای اطلاع از تصمیمات جدید بازپرس به دادسرا مراجعه خواهیم کرد.
5 دی 1393