h تنش میان داعش و خانم دکترها +تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تنش میان داعش و خانم دکترها +تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تنش میان داعش و خانم دکترها +تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تنش میان داعش و خانم دکترها +تصاویر

تنش میان داعش و خانم دکترها +تصاویر

تنش میان داعش و خانم دکترها +تصاویر به نقل از روزنامه "العرب" چاپ لندن، گروهک تروریستی داعش در ادامه افراطی گری های خود، پوشش نقاب را به تمامی دختران و زنان موصل تحمیل کرده است. این مسئله باعث شده تا زنان شاغل در کادرهای پزشکی و پرستاری بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر موصل به اعتراضات گسترده ای علیه این مسئله روآورند. بر پایه این گزارش، داعش به کلیه زنانی که به عنوان پزشک و پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی موصل مشغول هستند، هشدار داد که نپوشیدن نقاب مجازات سختی را در پی خواهد داشت. این گروهک تروریستی پوشیدن نقاب را حتی در اتاق عمل به زنانی که در کادر پزشکی و پرستاری مشغول کار هستند، تحمیل کرده است. پزشکان زن پوشش نقاب را هنگام انجام عمل جراحی بسیار دست و پاگیر توصیف می کنند تا حدی که از انجام برخی عمل ها حساس خودداری می کنند. با ادامه این اوضاع، پزشکان زن در مراکز درمانی و بیمارستان ها به شدت علیه این مسئله معترض شده اند؛ طوری که ادامه این وضع به تنش ها و درگیری لفظی با نیروهای داعشی منتهی شده است.
4 دی 1393