h نیازمند همخونه خانوم هستیم!+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نیازمند همخونه خانوم هستیم!+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نیازمند همخونه خانوم هستیم!+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نیازمند همخونه خانوم هستیم!+عکس

نیازمند همخونه خانوم هستیم!+عکس

نیازمند همخونه خانوم هستیم!+عکس
با مرور متن تعدادی از این آگهی ها که تعداد آنها کم هم نیست؛ مشاهده می شود عده ای از شهروندان با صراحت به دختران و زنان جوان پیشنهاد می دهند که با آنها هم خانه شوند

اخیرا اتفاقی در فضای مجازی کشورمان در حال شیوع است، که شاید چشم بستن بر روی آن در آینده ای نه چندان دور تبعاتی سنگین را متوجه جامعه کند.

اخیرا در یک پایگاه اینترنتی خرید و فروش کالا، که از حیث میزان بازدید جزء 50 سایت پرمخاطب کشور محسوب می شود؛ آگهی های در حال انتشار است که با اندکی تامل عمق فاجعه نمایان می شود.

با مرور متن تعدادی از این آگهی ها که تعداد آنها کم هم نیست؛ مشاهده می شود عده ای از شهروندان با صراحت به دختران و زنان جوان پیشنهاد می دهند که با آنها هم خانه شوند و در ذیل برخی از این آگهی ها توضیحات جزئی و شماره تلفن فرد هم درج شده است./ناطقان

4 دی 1393