h روزنامه روزان متوقف شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روزنامه روزان متوقف شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روزنامه روزان متوقف شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روزنامه روزان متوقف شد

روزنامه روزان متوقف شد

روزنامه روزان متوقف شد
 روزنامه روزان براساس دستور دادستانی تهران توقیف شد.
به گزارش ایرنا در نمابر دادستانی که خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و رونوشت آن عصر روز دوشنبه به دفتر روزان ارسال شده است؛ به مطلب و شماره روزنامه که موجب توقیف شده، اشاره ای نشده است. در همین حال مدیر مسئول روزنامه روزان ضمن تایید این خبر افزود: طی تماسی که با معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته اظهار کرده که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه موافق نبوده و احتمالا موضوع مربوط به مطالب روزان در روز شنبه 29 آذرماه بوده است.
2 دی 1393