h ممنوع بودن اشتغال زنان خارجی در منازل ایرانی‌ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ممنوع بودن اشتغال زنان خارجی در منازل ایرانی‌ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ممنوع بودن اشتغال زنان خارجی در منازل ایرانی‌ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ممنوع بودن اشتغال زنان خارجی در منازل ایرانی‌ها

ممنوع بودن اشتغال زنان خارجی در منازل ایرانی‌ها

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بکارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی به عنوان خدمه و یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیرقانونی است.

به گزارش ایرنا، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بکارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی به عنوان خدمه و یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیرقانونی است. علی اقبالی افزود: به زنان اتباع خارجی فلیپینی و یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده است و اگر در منازل مسکونی زنان دیگر کشورها بعنوان خدمه به کار گرفته شوند، طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد و به مقام قضایی معرفی می شوند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با تشریح طرح ساماندهی کارگران اتباع خارجی و با اشاره به افزایش میزان مجازات های متخلفان در این بخش، تصریح کرد: مجازات های بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تکرار 10 برار حداقل مزد و در صورتی که به این مجازات توجه نشود مجازات تبدیل به زندان از 91 تا180 روز خواهد شد.

2 دی 1393