h زشت ترین مرد دنیا + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

زشت ترین مرد دنیا + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,زشت ترین مرد دنیا + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,زشت ترین مرد دنیا + تصاویر

زشت ترین مرد دنیا + تصاویر

زشت ترین مرد دنیا + تصاویر
هوانگ چونجای 32 ساله هیچ وقت نمی توانست از خانه بیرون بیاید چون زشت ترین مرد دنیا لقب گرفت.
تصاویر زشت ترین مرد دنیا (نامناسب برای کودکان)
وضعیت جسمی و روحی این مرد استثنائی به خاطر تومور 23 کیلوگرمی در صورتش روز به روز بغرنج تر می شد تا جایی که دیگر نمی توانست حتی غذا بخورد و حرف بزند .
تصاویر زشت ترین مرد دنیا (نامناسب برای کودکان)
هوانگ سال گذشته جراحی و 13 کیلوگرم از تومور صورتش برداشته شد .
تصاویر زشت ترین مرد دنیا (نامناسب برای کودکان)
او اما همچنان با 10 کیلوگرم ضایعات روی چهره زندگی می کرد تا اینکه قرار شد طی جراحی دیگری چهار کیلو از تومور برداشته شود .
تصاویر زشت ترین مرد دنیا (نامناسب برای کودکان)
این شهروند خرافاتی ، سالها پیش به دنبال زخم صورتش اجازه نداد تیغ جراحان به کار بیفتد و همین مساله روزگارش را سیاه کرد . هوانگ می گفت اگر تیغ جراحی به صورتش بخورد به جهنم می رود .
16 آذر 1393