h باورکنید اینجا ورزشگاه آزادی است! + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

باورکنید اینجا ورزشگاه آزادی است! + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,باورکنید اینجا ورزشگاه آزادی است! + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,باورکنید اینجا ورزشگاه آزادی است! + تصاویر

باورکنید اینجا ورزشگاه آزادی است! + تصاویر

باورکنید اینجا ورزشگاه آزادی است! + تصاویر

12 آذر سال 1365، دهها هزار بسیجی داوطلب از سراسر کشور در قالب بیش از 200 گردان، با تجمع در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی عازم جبهه های حق علیه باطل شدند.

/ایرناAzadi-complex-tehran (1) Azadi-complex-tehran (2) Azadi-complex-tehran (3) Azadi-complex-tehran (4) Azadi-complex-tehran (5) Azadi-complex-tehran (6) Azadi-complex-tehran (7) Azadi-complex-tehran (8) Azadi-complex-tehran (9) Azadi-complex-tehran (10) Azadi-complex-tehran (11) Azadi-complex-tehran (12) Azadi-complex-tehran (13) Azadi-complex-tehran (14) Azadi-complex-tehran (15) Azadi-complex-tehran (16) Azadi-complex-tehran (17) Azadi-complex-tehran (18) Azadi-complex-tehran (19) Azadi-complex-tehran (20) Azadi-complex-tehran (21) Azadi-complex-tehran (22) Azadi-complex-tehran (23) Azadi-complex-tehran (24) Azadi-complex-tehran (25) Azadi-complex-tehran (26)
15 آذر 1393