h حال خراب یک شهید بعد از شرکت درعروسی زننده!+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حال خراب یک شهید بعد از شرکت درعروسی زننده!+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حال خراب یک شهید بعد از شرکت درعروسی زننده!+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حال خراب یک شهید بعد از شرکت درعروسی زننده!+عکس

حال خراب یک شهید بعد از شرکت درعروسی زننده!+عکس

حال خراب یک شهید بعد از شرکت درعروسی زننده!+عکس

همسر شهید عباس بابایی نقل میکند : یک سال بعد از عروسی مان یکی از رفیق های عباس ما را به منزلش دعوت کرد. وقتی رفتیم، دیدیم اوضاع خیلی خراب است و مجلس زننده ای است!

عباس نتوانست تحمل کند و از آنجا آمدیم بیرون. خانه که رسیدیم شروع کرد به گریه کردن. نماز می خواند و خودش را سرزنش می کرد. قرائت قرآن می کرد و...

این در حالی بود که خیلی از دوستانش آن شب در مجلس ماندند و توجهی به رضایت خداوند نکردند؛ ولی عباس باز هم نشان داد قهرمان میدان مبارزه با نفس اماره است.

15 آذر 1393