h سیاسی مدیرعامل پرسپولیس بازداشت شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سیاسی مدیرعامل پرسپولیس بازداشت شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سیاسی مدیرعامل پرسپولیس بازداشت شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی مدیرعامل پرسپولیس بازداشت شد

سیاسی مدیرعامل پرسپولیس بازداشت شد

حمید رضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه (شعبه ویژه جرائم ورزشی) رفت و پس از تفهیم اتهام بازداشت موقت شد. در خصوص اتهامات وی اطلاعی منتشر نشده اما وی به صورت موقت بازداشت شده است./تسنیم
15 آذر 1393