h ورود زنان عربستانی به رستوران با یک شرط عجیب! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ورود زنان عربستانی به رستوران با یک شرط عجیب!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ورود زنان عربستانی به رستوران با یک شرط عجیب!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ورود زنان عربستانی به رستوران با یک شرط عجیب!

ورود زنان عربستانی به رستوران با یک شرط عجیب!

ورود زنان عربستانی به رستوران با یک شرط عجیب!

روزنامه انگلیسی "دیلی میل" تأکید کرد دلیل آویختن تابلوی "ورود زنان بدون محرم ممنوع" در رستورانهای عربستان این است که آنان زنان را "ناقص العقل" می دانند و زنان مجرد ممکن است در آنجا با مردان آشنا شوند و قلیان بکشند و یا از تلفن همراه استفاده کنند.

این روزنامه به نقل از یکی از صاحبان رستورانها در عربستان نوشت: حوادث بسیاری را در زمینه آشنایی زنان و مردان در رستوران مشاهده کردیم؛ و در صورتیکه اطمینان یابیم دیگر چنین حادثه ای اتفاق نمی افتد این تابلو را بر می داریم، زیرا این مسأله بر کار ما تأثیر می گذارد.

7 آذر 1393