h آدامس خود را روی این مجسمه بچسبانید |تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آدامس خود را روی این مجسمه بچسبانید |تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آدامس خود را روی این مجسمه بچسبانید |تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آدامس خود را روی این مجسمه بچسبانید |تصاویر

آدامس خود را روی این مجسمه بچسبانید |تصاویر

آدامس خود را روی این مجسمه بچسبانید |تصاویر
هنرمندی به نام Doug Coupland مجسمه ای 2.5 متری با رزین و پلی استراز سر خود ساخته است و مردم را تشویق کرده تا آدامس های خود را به آن بچسبانند! پس از مدت کوتاهی این مجسمه با آدامس های رنگارنگ پر شد و شما به سختی می توانید چهره مجسمه را تشخیص دهید.
7 آذر 1393