h پخش تصویر غیراخلاقی از ایران توسط نیویورک تایمز - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پخش تصویر غیراخلاقی از ایران توسط نیویورک تایمز,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پخش تصویر غیراخلاقی از ایران توسط نیویورک تایمز,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پخش تصویر غیراخلاقی از ایران توسط نیویورک تایمز

پخش تصویر غیراخلاقی از ایران توسط نیویورک تایمز

پخش تصویر غیراخلاقی از ایران توسط نیویورک تایمز lenn3

تصویری که توسط نیویورک تایمز از داخل کشورمان منتشر شده است ؛ هنوز معلوم نیست مجوز تصویربرداری از این مکان خصوصی چگونه و از سمت کدام نهاد برای عکاس این خبرگزاری صادر شده است!

3 آذر 1393