h رضایت برای پانصد تومان ناقابل+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رضایت برای پانصد تومان ناقابل+عکس ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رضایت برای پانصد تومان ناقابل+عکس ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رضایت برای پانصد تومان ناقابل+عکس

رضایت برای پانصد تومان ناقابل+عکس

رضایت برای پانصد تومان ناقابل+عکس
دغدغه لقمه حلال باعث می شود که یک پیک موتوری بعد از سالها 500 تومان بدهی خود را به مشتری خود بازگرداند.

1 آذر 1393