h اولین دامنه اینترنتی با رسم‌الخط فارسی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اولین دامنه اینترنتی با رسم‌الخط فارسی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اولین دامنه اینترنتی با رسم‌الخط فارسی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اولین دامنه اینترنتی با رسم‌الخط فارسی

اولین دامنه اینترنتی با رسم‌الخط فارسی

برای نخستین بار در کشور بهره برداری از اولین دامنه سطح بالای چند زبانه با رسم الخط فارسی نقطه بازار (. بازار) به زبان‌های فارسی، عربی و اردو آغاز شد. همزمان با رشد و فراگیر شدن اینترنت، استفاده و بهره برداری محلی از آن در حال گسترش است. براین اساس برای نخستین بار در کشور بهره برداری از اولین دامنه سطح بالای (TOP LEVEL DOMAIN TLD) چند زبانه با رسم الخط فارسی نقطه بازار (. بازار) به زبان‌های فارسی، عربی و اردو آغاز شد.

دامنه‌های نقطه بازار می‌توانند بستر مناسب و کارآمدی برای ارتباط با مشتریان محلی و امکان حضور آنلاین دسترسی به بازارهای نوین را فراهم آورد.

ماهیت اصلی دامنه نقطه بازار، ایجاد تجارت الکترونیک و درگاه‌های آنلاین نوین برای بازاری با جمعیت بیش از 500 میلیون کاربر است؛ معنی جهانی کلمه بازار، محلی برای فعالیت های تجاری است و برهمین اساس "دات بازار" فضای جدید تجارت آنلاین و بدون مرز خواهد بود.

به گزارش فارس، گسترش استفاده از دامنه های فارسی،‌ با هدف افزایش سرعت رشد و تولید محتواهای فارسی دنبال خواهد شد و این دامنه اینترنتی می تواند میلیون‌ها آدرس اینترنتی کوتاه را به رسم الخط فارسی مدیریت کند.

دامنه فارسی دات بازار از طریق ثبت‌کنندگان تایید شده توسط آیکان (ICANN) مخفف Internet Corporation for Assigned Names & Numbers و خرده فروش‌های تایید شده قابل ثبت است.

1 آذر 1393