h مزرعه جسدهای پوسیده در تکزاس آمریکا+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مزرعه جسدهای پوسیده در تکزاس آمریکا+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مزرعه جسدهای پوسیده در تکزاس آمریکا+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مزرعه جسدهای پوسیده در تکزاس آمریکا+تصاویر

مزرعه جسدهای پوسیده در تکزاس آمریکا+تصاویر

مزرعه جسدهای پوسیده در تکزاس آمریکا+تصاویر در نزدیکی سان مارکوس در ایالت تکزاس آمریکا زمینی به مساحت 16 هکتار قرار گرفته که داخل آن بیشتر از 50 جسد و جنازه بصورت برهنه و لخت در حال پوسیدن هستند. این زمین ها که به مزارع فریمن معروفند در واقع نه جای جنگ و کشت و کشتار است و نه محلی برای مجازات و شکنجه بلکه این منطقه متعلق است به مرکز انسان شناسی پزشکی قانونی در دانشگاه ایالتی تگزاس. در این منطقه عجیب از دنیا محققان ودانشمندان بر روی اجساد در حال پوسیدن تحقیقات انجام میدهند و مراحل مختلفتجزیه و پوسیدن بدن انسان در طبیعت را تشریح میکنند. در سراسر دنیا تنها 5 مرکز مثلاین وجود دارد که به مزارع اجساد انسان مشهورند. اجسادی که در این مزارع رها میشوند در واقع بصورت داوطلبانه به این مرکز در جهت پیشرفت علم و دانش بشر اهدا میگردد. اطلاعات دریافتی از اجساد در حال پوسیدن بسیار به تحقیقات قضایی در مورد کشتار ها و جنایت ها کمک می کند.
عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+) عکس: مزرعه اجساد برهنه در آمریکا (18+)
منبع:روزگار نو
30 آبان 1393