h دستگیری ۴ عامل توهین به مقدسات در وایبر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دستگیری ۴ عامل توهین به مقدسات در وایبر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دستگیری ۴ عامل توهین به مقدسات در وایبر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دستگیری ۴ عامل توهین به مقدسات در وایبر

دستگیری ۴ عامل توهین به مقدسات در وایبر

يکي از شهروندان با طرح شکايتي مبني بر ايجاد گروهي در شبکه اجتماعي وايبر توسط افرادي که با بارگذاري مطالب توهين آميز، به دستورات اسلامي توهين مي کنند، خواستار شناسايي خاطيان شد.

به گزارش خراسان شاکي در قسمتي از شکايت خود عنوان کرده بود: در حالي به شکايت اقدام کرده ام که به گردانندگان گروه تذکر دادم تا دست از رفتار خود بردارند اما آن ها در جواب به من توهين و بي احترامي کردند.

پس از آن که پرونده در شعبه ۸۲۵ مجتمع قضايي شهيدقدوسي مطرح شد، محتويات و مستندات پرونده توسط قاضي رضازاده (قاضي ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي) بررسي شد که طي دستوري مأموران پليس فتا را مأمور شناسايي و دستگيري متهمان کرد. مأموران پليس فتا پس از شناسايي، ۴نفر از عاملان اين اقدام را دستگير و به منظور رسيدگي به پرونده قضايي مطروحه آن ها را به شعبه ۸۲۵ مجتمع قضايي شهيدقدوسي منتقل کردند.

29 آبان 1393