h سلام گفتن جالب یک روزنامه به خانم ابتکار+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سلام گفتن جالب یک روزنامه به خانم ابتکار+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سلام گفتن جالب یک روزنامه به خانم ابتکار+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سلام گفتن جالب یک روزنامه به خانم ابتکار+عکس

سلام گفتن جالب یک روزنامه به خانم ابتکار+عکس

سلام گفتن جالب یک روزنامه به خانم ابتکار+عکس
هوای نفسگیر این روزهای پایتخت ادعاهای مسؤولان دولتی درباره پاک بودن بنزین وارداتی و آلوده بودن بنزین داخلی را دود کرد. تیتر یک روزنامه وطن امروز به همین موضوع پرداخته است.
عکس/ سلام خانم ابتکار
25 آبان 1393