h ویدئو صحبت های جنجالی دایی و کریمی در برنامه نود دیشب - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ویدئو صحبت های جنجالی دایی و کریمی در برنامه نود دیشب,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ویدئو صحبت های جنجالی دایی و کریمی در برنامه نود دیشب,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ویدئو صحبت های جنجالی دایی و کریمی در برنامه نود دیشب

ویدئو صحبت های جنجالی دایی و کریمی در برنامه نود دیشب

علی دایی با آمدن روی خط نود پاسخ علی کریمی را اینطور داد که "کبوتر با کبوتر باز با باز/کند هم جنس با هم جنس پرواز" و اینگونه نظر خود را در رابطه با اینکه این دو پیشکسوت فوتبال دلیلی ندارد که با یکدیگر ارتباط داشته باشند،داد.

دانلود کلیپ

20 آبان 1393