h تصاویر پرورش خاویار در قزوین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر پرورش خاویار در قزوین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر پرورش خاویار در قزوین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر پرورش خاویار در قزوین

تصاویر پرورش خاویار در قزوین

تصاویر پرورش خاویار در قزوین

طرح اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد نظر مقام معظم رهبری هم اکنون در دستور کار سازمان بسیج سازندگی قرار گرفته است.‬ در این راستا سازمان بسیج سازندگی برای پرورش ماهی خاویار، به کشاورزان قزوینی کمک کرده است.

783279_343 783280_801 783281_126 783282_548 783283_349 783284_365 783285_572 783286_820 783287_933 783288_653 783289_218 783290_311 783291_986 783292_857 783293_323 783294_245 783295_832 783296_539 783297_900 783298_736 783299_923 783300_638 783301_275 783302_272رور

18 آبان 1393