h ترسناک ترین موزه دنیا+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ترسناک ترین موزه دنیا+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ترسناک ترین موزه دنیا+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ترسناک ترین موزه دنیا+عکس

ترسناک ترین موزه دنیا+عکس

ترسناک ترین موزه دنیا+عکس
صومعه پالرمو در ایتالیا در قرن 16 میلاد توسط راهبان ایجاد شد. در این صومعه به مردم اجازه داده میشد که مرده های خود را که مومیایی کرده اند نگهداری کنند. ولی بازدید از آنها برای خانواده ها دارای هزینه بود و باید مبلغی را به صومعه پرداخت میکردند. حالا بازدید از این مومیایی های باقی مانده از هر فیلم ترسناکی ترسناک تر است.
16 آبان 1393