h موتور سوراری که رایگان مردم پایتخت را سوار می کند+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

موتور سوراری که رایگان مردم پایتخت را سوار می کند+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,موتور سوراری که رایگان مردم پایتخت را سوار می کند+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,موتور سوراری که رایگان مردم پایتخت را سوار می کند+تصاویر

موتور سوراری که رایگان مردم پایتخت را سوار می کند+تصاویر

موتور سوراری که رایگان مردم پایتخت را سوار می کند+تصاویر مهدی نعیمی از موتور سوارانی است که در تهران تردد می کند با این تفاوت که وی برای کم شدن ترافیک شهر و رساندن مردم به مقصدشان آنها را صلواتی سوار می کند. مهدی نعیمی در گفتگو با رجا نیوز می گوید: هدف بنده تنها صلواتی سوار کردن مردم نیست و قصد دارم که با این کار هر چند کوچک باری از ترافیک تهران را بردارم و امیدوارم موتور سواران دیگر نیز از این طرح بنده استقبال کنند تا مردم به آسانی بتوانند در این شهر تردد کنند.
7 آبان 1393