h مزدورانی که سیاهه‌های حسینی را پایین کشیدند+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مزدورانی که سیاهه‌های حسینی را پایین کشیدند+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مزدورانی که سیاهه‌های حسینی را پایین کشیدند+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مزدورانی که سیاهه‌های حسینی را پایین کشیدند+عکس

مزدورانی که سیاهه‌های حسینی را پایین کشیدند+عکس

مزدورانی که سیاهه‌های حسینی را پایین کشیدند+عکس

این عکس را یکی از شیعیان بحرینی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده که نشان می‌دهد یکی از ماموران آل خلیفه در حال پایین آوردن پرچم عزای حسینی در روستای الدراز بحرین است.

5 آبان 1393