h گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت

گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت

گزارش تصویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت

تصاویری از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشگاه جیرفت-سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی مورخ 30 مهر 93 پیرامون موضوع "خط امام، ریزش ها و رویش ها"/حسین برخورداری

Abbasi-jiroft (1) Abbasi-jiroft (2) Abbasi-jiroft (3)  Abbasi-jiroft (5) Abbasi-jiroft (6) Abbasi-jiroft (7) Abbasi-jiroft (8)

3 آبان 1393