h آقای دوربینی در 13 آبان دهه 60+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آقای دوربینی در 13 آبان دهه 60+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آقای دوربینی در 13 آبان دهه 60+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آقای دوربینی در 13 آبان دهه 60+عکس

آقای دوربینی در 13 آبان دهه 60+عکس

آقای دوربینی در 13 آبان دهه 60+عکس  
شرح عکس: در این عکس که از آلبوم شخصی سیدهادی خامنه ای برداشته شده و مربوط به اواسط دهه ۶۰ است آقا دوربینی در صف اول راهپیمایی روز ۱۳ آبان حضور دارد. * آقا دوربینی: تصویرم راپخش نکنند مضطرب می‌شوم وتاصبح خوابم نمی‌برد.. روی آنتن رفتن کار سختی است. اما چون تجربه بیش از ۳۰ ساله دارم برام عادی شده و مشکلی نیست. من دقیقا حالت و زاویه فیلمبرداری را می دانم
12 آبان 1393