h قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران چقدر است؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران چقدر است؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران چقدر است؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران چقدر است؟

قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران چقدر است؟

در شهریور ماه سال جاری 9 هزار تن بنزین از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است.

بر اساس این گزارش قیمت هر کیلو بنزین صادراتی برابر 0.8 دلار است که با توجه به چگالی بنزین هر لیتر بنزین فروخته شده برابر با 0.57 دلار و به عبارت دیگر 1840 تومان است.

صادرات بنزین در این مدت حدود 0.25 درصد از کل صادرات ایران بوده است.

بر اساس گزارش گمرک در ماه مشابه سال گذشته میزان صادرات 10.4 هزار تن به ارزش 9.7 میلیون دلار بوده است، بنابراین میزان صادرات بنزین ایران نسبت به شهریور گذشته 23 درصد کاهش داشته است.

27 مهر 1393