h سدهای تهران در مرز ذخایر استراتژیک - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سدهای تهران در مرز ذخایر استراتژیک ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سدهای تهران در مرز ذخایر استراتژیک ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سدهای تهران در مرز ذخایر استراتژیک

سدهای تهران در مرز ذخایر استراتژیک

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: سدهای تهران در مرز ذخایر استراتژیک قرار دارند و طی دو ماه گذشته از ظرفیت مرده این سد استفاده شده است. ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: بارندگی‌ها در استان تهران جدی نبوده است و اگر شرایطی بارندگی به همین منوال پیش رود در آذر ماه دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: طی یک ماه آینده با چنین شرایطی منابع آبی تکاپوی استان را نخواهد داد.

ارتقایی تصریح کرد: در این صورت باید با اقداماتی نظیر کاهش فشار شبکه مصرف آب را به تعادل برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر منابع آبی پشت سدها در مرز ذخایر استراتژیک هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اظهار داشت: طی دو ماه اخیر از ظرفیت مرده سد لار استفاده کردیم.

ارتقایی گفت: از پنج سد استان تهران تنها لار به ظرفیت مرده خود رسیده و سد لتیان نیز در مرز این شرایط قرار دارد. منبع: باشگاه خبرنگاران

25 مهر 1393