h در راستای حمایت از دختران آمریکایی؛روابط جنسی در دانشگاهها آزاد شد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

در راستای حمایت از دختران آمریکایی؛روابط جنسی در دانشگاهها آزاد شد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,در راستای حمایت از دختران آمریکایی؛روابط جنسی در دانشگاهها آزاد شد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,در راستای حمایت از دختران آمریکایی؛روابط جنسی در دانشگاهها آزاد شد!

در راستای حمایت از دختران آمریکایی؛روابط جنسی در دانشگاهها آزاد شد!

ایالت کالیفرنیا آمریکا قانونی را وضع کرد که به وسیله آن روابط جنسی در دانشگاهها آزاد است.

خبرگزاری فرانسه نوشت: " جیری براون" حاکم ایالت کالیفرنیا قانوی را به نام " بله یعنی بله " امضا کرد که در نوع خود اولین قانون در آمریکا بود.

بر اساس این قانون دوطرف در صورت موافقت کامل و صریح و با هوشیاری بالا میتوانند رابطه جنسی داشته باشند. این ایالت وضع چنین قانونی را عاملی در راستای حمایت از دختران در مورد عدم تجاوز به آنها میداند.

بعد از امضای این قانون "دیان کلین" سخنگوی دانشگاه کالیفرنیا به خبرگزاری فرانسه گفت که " ما بسیار خوشحالیم از اینکه این طرح را تبدیل به قانون کردیم .

10 مهر 1393