h عکس | عروس یهودی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس | عروس یهودی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس | عروس یهودی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس | عروس یهودی

عکس | عروس یهودی

حجاب در بین زنان قوم یهود، مطلبی نیست که کسی بتواند آن را مورد انکار یا تردید خود قرار دهد. مورخین، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان یهود سخن گفته‌اند، بلکه به افراط ها و سخت گیری‌های بی شمار آنان نیز در این زمینه تصریح کرده‌اند.
8 مهر 1393