h قاتل شهید علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قاتل شهید علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قاتل شهید علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قاتل شهید علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد

قاتل شهید علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد

رییس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران از صدور حکم پرونده ضارب شهید خلیلی خبر داد.

قاضی اصغرزاده ، در این باره اظهار کرد: پس از رسیدگی به پرونده ضارب شهید خلیلی، هیات رسیدگی‌کننده به این پرونده با اکثریت آرا نظر به قصاص متهم این پرونده داشتند.

وی افزود: بر همین اساس ضارب شهید خلیلی به قصاص نفس محکوم شد./ایسنا

7 مهر 1393