h همشهری ها فیلم جدید دهنمکی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

همشهری ها فیلم جدید دهنمکی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,همشهری ها فیلم جدید دهنمکی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,همشهری ها فیلم جدید دهنمکی

همشهری ها فیلم جدید دهنمکی

میزان نوشت: مسعود ده نمکی تصمیم گرفته قسمت دوم "رسوایی" را با نام "همشهریها" و با حضور اکبر عبدی بسازد. در حالی که سریال "معراجیها" این شبها روی آنتن میرود مسعود ده نمکی تصمیم گرفته قسمت دوم "رسوایی" را بسازد.

در این قسمت که با نام "همشهریها" تولید خواهد شد همچنان این اکبر عبدی است که نقش اصلی را ایفا میکند و داستان فیلم هم در امتداد "رسوایی" رخ خواهد داد.

گویا ده نمکی طرح اولیه فیلمنامه را نیز برای بررسی به اداره نظارت ارشاد ارائه داده است و موافقتهای ابتدایی برای ساخت فیلم نیز صورت گرفته است.

به نظر میرسد اگر همه چیز منطبق با برنامه ریزیهای ده نمکی پیش برود وی این فیلم را در جشنواره سی و سوم عرضه خواهد کرد.

5 مهر 1393