h اولین تیر ماهواره شلیک بر عقاید خانواده هاست - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اولین تیر ماهواره شلیک بر عقاید خانواده هاست,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اولین تیر ماهواره شلیک بر عقاید خانواده هاست,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اولین تیر ماهواره شلیک بر عقاید خانواده هاست

اولین تیر ماهواره شلیک بر عقاید خانواده هاست

اولین تیر ماهواره شلیک بر عقاید خانواده هاست

فاصله گرفتن خانواده ها از مذهب و مسائل اعتقادی نتیجه استفاده از ماهواره هاست و همین امر نیز باعث از بین رفتن حرمت ها و حریم افراد با همدیگر در خانواده می شود.

گرایش مردم به سمت استفاده از ماهواره را می توان نتیجه فاصله گرفتن خانوادهها از مسئله امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه دانست.شاید برخی از ما تصور می کنیم که امر به معروف و نهی از منکر در تذکر دادن به چند جوان بیکار در خیابان و کوچه خلاصه شود؛ اما امر به معروف و نهی از منکر را باید در همه اماکن عمومی و در ادارات، فضای کسب و کار، خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه و در همه مشاغل بکار برد تا به عنوان یک فرهنگ و باور قوی نهادینه شود.

اگر واقع بینانه به مضرات ماهواره بیاندیشیم این مضرات تنها به مضرات ابتذال آنها خلاصه نمی شود بلکه شبکه های مذهبی ماهواره هم با طرح شبهات مذهبی تیشه به ریشه ی عقاید ما می زند، و به راحتی خانوادهها را از عقاید و باورهای دینی آنها دور کرده و فاصله می اندازد ،خانوادههای که سالیان سال ماهواره آن نامحرم همیشگی را به محیط گرم و صمیمی کانون خانواده خود وارد ساختند باید منتظر عواقب خطرناک فاصله گرفتن از آیین و فرهنگ اسلامی خود باشند ،ماهواره از انسانی که با او خو می گیرد ،برده ای می سازد که بی چون و چرا فرمانش را اطاعت کرده و در گرداب بی عفتی و بی دینی غوطه ور می سازد،خیانت، دوستی های نادرست و نامتعارف بین زنان و مردان متاهل ، ایجاد عشق های مثلثی، روابط نامشروع و دیگر آسیب های اجتماعی از تبعات ورود ماهواره به جامعه اسلامی - ایرانی ماست.

آسیب های اجتماعی دیگر تنها یک شخص را در بر نمی گیرد بلکه بیماری مسری ست که به جان آحاد جامعه می افتد،بنابراین برای ریشه کن کردن این بیماری مسری یک لحظه هم دیر است.

5 مهر 1393