h سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر

سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر

سیگاری بودن کودکان اندونزی+تصاویر یگاری بودن آردی 2 ساله،  نهایت طیف گرایشی نگران‌‌کننده در اندونزی است. داده‌های به دست آماده از سازمان مرکزی آمار این کشور نشان می‌دهد که 25 درصد کودکان 3 تا 15 ساله اندونزیایی سیگار را امتحان کرده‌اند، و 3.2 درصد آنها سیگاری‌های فعال هستند. به گزارش این سازمان درصد کودکان 5 تا 9 ساله اندونزیایی که سیگار می‌کشند، از 0.4 درصد در سال 2001 به 2.8 درصد در سال 2004 افزایش یافت.
30 شهریور 1393