h بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر

بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر

بازار لباس روحانیت در قم+تصاویر
در آستانه سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه بازار لباس روحانیان رونق بیشتری دارد.

عکس: محمد کوهپایی

24 شهریور 1393