h رستوران در سیاه چال+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رستوران در سیاه چال+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رستوران در سیاه چال+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رستوران در سیاه چال+تصاویر

رستوران در سیاه چال+تصاویر

رستوران در سیاه چال+تصاویر
یک رستوران در شهر تیانجین چین توانسته با طراحی فضای رستوران به شکل زندان،مشتریان زیادی را جلب خود کند. نکته جالب توجه این رستوران این است که بیشتر مشتریان در خواست دارند غذای خود را در سیاه چاله ها و سلول های انفرادی این رستوران میل کنند.
22 شهریور 1393