h نام 5میلیون ایرانی از القاب رضا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نام 5میلیون ایرانی از القاب رضا ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نام 5میلیون ایرانی از القاب رضا ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نام 5میلیون ایرانی از القاب رضا

نام 5میلیون ایرانی از القاب رضا

نام نیکو و زیبا ضمن آنکه بر احترام و تکریم کودک می‌افزاید، نشان‌دهنده نوع تفکر و علایق فکری و روحی خانواده‌هاست و آمارهای ثبت احوال نشاندهنده‌ی ارادت مردم ایران زمین به امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) است چراکه براساس گزارش‌های این پایگاه نام رضا، القاب، کنیه‌های و اسامی ترکیبی با این نام مبارک قریب به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بار در این پایگاه به ثبت رسیده است.

بر اساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال نام رضا قریب به یک میلیون و پنجاه هزار همینطور القاب و کنیه‌های ایشان بیش از ۳۵۷ هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ثبت شده است.

همچنین طبق این آمارها بالغ بر ۳ میلیون ۷۴۷ هزار نام در ترکیب با نام رضا در شناسنامه مردان ایران زمین ثبت شده است که حاکی از عشق، علاقه و ارادت مردمان مومن این کشور است و نام‌های علی‌رضا، احمدرضا و محمدرضا از فراوانترین آنها می‌باشد.

17 شهریور 1393