h ذبح مشکوک دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ذبح مشکوک دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ذبح مشکوک دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ذبح مشکوک دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش+تصاویر

ذبح مشکوک دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش+تصاویر

ذبح مشکوک دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش+تصاویر در این تصاویر ابتدا ساتلوف (خبرنگار آمریکایی) زبان به انتقاد از رییس جمهور آمریکا می گشاید و می گوید: اوباما! تو با سیاست های خارجی خود و از جمله دخالت در عراق، جان ما را گرفتی. بهتر بود به فکر منافع کشور و ملتت می بودی. سپس جلاد داعش نیز خطاب به اوباما مطالبی را بیان می کند و در ادامه سر از تن استیون جدا می کند. در پایان هم تهدید دیگری در خصوص اعدام سومین خبرنگار غربی، دیوید کاوتورن هاینز (انگلیسی) مطرح شده و به همه کشورهایی که در ائتلاف شر علیه داعش همپیمان شده اند، هشدار داده می شود.
12 شهریور 1393