h توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نگرانی مراجع تقلید از اینترنت پرسرعت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نگرانی مراجع تقلید از اینترنت پرسرعت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نگرانی مراجع تقلید از اینترنت پرسرعت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نگرانی مراجع تقلید از اینترنت پرسرعت

توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نگرانی مراجع تقلید از اینترنت پرسرعت

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره سیاست شورای عالی کشور برای اینترنت پرسرعت و همچنین صحبت‌های اخیر یکی از مراجع تقلید در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر محمدحسن انتظاری - مشاور عالی سرپرست مرکز ملی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور - در حاشیه‌ی آیین اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر سیاست جدید شورای عالی درباره اینترنت پرسرعت گفت: صحبت‌های آیت‌الله مکارم شیرازی تکذیب نشده است. اما باید بگویم فضای مجازی ابعاد مختلف دارد‌، مقررات‌، زیرساخت‌ها‌، بحث‌های فرهنگی و دسترسی دارد. در بخش اینترنت پرسرعت باید ابعاد مقرراتی و فرهنگی بحث شود به هر حال یک مجموعه و یک نظام کلی را دارد. قطعا باید نیاز کاربران نیز رفع شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مجوزهای نسل سوم ارتباطات توضیح داد: مجوزهای نسل سوم ارتباطات باید از طریق شورای عالی فضای مجازی داده شود.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا در زمانی که رایتل می‌خواست همین کار را بکند مجوز داده نشد‌، اظهار کرد: درباره رایتل در آن زمان با توجه به اینکه اوایل کار شورای عالی بود، برای اینکه کار مشکل پیدا نکند یک راه حل موقتی ارائه شد در نتیجه ابتدا باید پیوست فرهنگی وجود داشته باشد و روال بر این است که پیوست فرهنگی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

انتظاری گفت: پیوست فرهنگی نسل سوم و بالاتر چندین ماه در کمیسیون ارتقاء محتوای مرکز ملی فضای مجازی و با حضور دستگاه‌های متعدد بررسی و جوانب مختلف آن سنجیده شد به هر حال نظرات متفاوت فرهنگی وجود دارد که تا حدودی به هم نزدیک شد و در جمع بندی نهایی این پیوست تهیه شده و برای تصویب نهایی در دستور جلسه آینده شورای فضای مجازی است. در این زمینه صد درصد خوشبین هستم.

وی در ادامه افزود: مرکز ملی فضای مجازی یک نهاد و تصمیم گیری نهایی در سطح ملی است و انقدر اهمیت داشته است که در حد سه شورای عالی کشور قرار گرفته است./ایسنا

10 شهریور 1393