h مصدق هم ماسونر بود + سند موثق - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مصدق هم ماسونر بود + سند موثق,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مصدق هم ماسونر بود + سند موثق,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مصدق هم ماسونر بود + سند موثق

مصدق هم ماسونر بود + سند موثق

مصدق هم ماسونر بود + سند موثق
مصدق هم فراماسونر بود + سند

سایت خودنویس، روز یکشنبه 13 نوامبر(22 آبان) اقدام به انتشار قسم نامه فراماسونری دکتر محمد مصدق کرد. تصویری که بنابر نوشته سایت خودنویس برگرفته "از فراموش خانه و فراماسونری در ایران" اثر اسماعیل رائین است.

23 آبان 1390