h وصيت پدر به پسر: تو می توانی همیشه به ایرانیان تکیه کنی؛هرگز به رهبران عرب اعتماد نکن - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وصيت پدر به پسر: تو می توانی همیشه به ایرانیان تکیه کنی؛هرگز به رهبران عرب اعتماد نکن,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وصيت پدر به پسر: تو می توانی همیشه به ایرانیان تکیه کنی؛هرگز به رهبران عرب اعتماد نکن,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وصيت پدر به پسر: تو می توانی همیشه به ایرانیان تکیه کنی؛هرگز به رهبران عرب اعتماد نکن

وصيت پدر به پسر: تو می توانی همیشه به ایرانیان تکیه کنی؛هرگز به رهبران عرب اعتماد نکن

به گزارش مشرق، سایت صدای آمریکا در تاریخ 11نوامبر (20آبان) به نقل از نشریه "فارین پالیسی" -چاپ آمریکا- نوشت: «دیپلمات های ایرانی در دمشق می گویند "حافظ اسد" رئیس جمهور فقید سوریه، در وصیتنامه اش خطاب به پسرش "بشار" نوشته است: «تو می توانی همیشه به ایرانیان تکیه کنی؛ اما هرگز به رهبران عرب اعتماد نکن.» صدای آمریکا افزود: «پشتیبانی قوی رهبران کنونی ایران از رهبران کنونی سوریه نشانگر رابطه ویژه دمشق با تهران است. در حالی که اتحادیه عرب ناتوان از پیشبرد نقشه راه برای جلوگیری از سرکوب نظامی در سوریه است، تهران از همه امکاناتش برای حفظ متحد منطقه ای خود بهره می گیرد.» گفتنی است همزمان با خیزش امواج بیداری اسلامی در منطقه و فروپاشی رژیم های وابسته به آمریکا و به تبع آن انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی، پروژه ای برای تضعیف جبهه مقاومت در منطقه کلید خورده است. آمریکا و متحدانش برای برون رفت از این وضعیت بحرانی با تحریک عده ای در کشور سوریه سعی دارند اعتراضات این کشور را نیز در راستای انقلاب های عربی جلوه دهند اما مردم سوریه با  حمایت میلیونی و پرشور از بشاراسد  نشان دادند که به توطئه بیگانگان تن نمی دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اصل عدم دخالت بیگانگان در امور سایر کشورها، خواهان پایان گرفتن دخالت آمریکا و کشورهای غربی و بعضی از حکومت های مرتجع منطقه در مسائل داخلی سوریه می باشد.
23 آبان 1390