h بمباران مسجد علی بن ابیطالب در جنوب غزه+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بمباران مسجد علی بن ابیطالب در جنوب غزه+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بمباران مسجد علی بن ابیطالب در جنوب غزه+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بمباران مسجد علی بن ابیطالب در جنوب غزه+تصاویر

بمباران مسجد علی بن ابیطالب در جنوب غزه+تصاویر

بمباران مسجد علی بن ابیطالب در جنوب غزه+تصاویر
بمباران مسجد علی بن ابیطالب(ع) توسط صهیونیست‌ها در منطقه الزیتونه در جنوب غزه

عکس: عوض ابودقه

4 شهریور 1393