h چالش سطل آب یخ !!+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

چالش سطل آب یخ !!+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,چالش سطل آب یخ !!+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,چالش سطل آب یخ !!+تصاویر

چالش سطل آب یخ !!+تصاویر

چالش سطل آب یخ !!+تصاویر

در چالش سطل آب یخ از شرکت کنندگان می خواهند تا یک سطل آب یخ را بر روی سر خود خالی کند و سه نفر را به این بازی دعوت کند. در صورتی که این دعوت توسط فرد رد شود باید مبلغ 100 دلار را برای کمک به بیماری پرداخت نماید. افراد می توانند بعد از ریختن آب یخ بر روی سر خود به صورت داوطلبانه این مبلغ را پرداخت نمایند. این حرکت برای کمک به بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS ) انجام می گیرد. حال سئوال اینجاست که برای حمایت از انسان‌هایی که حتی یک لیوان آب سالم برای نوشیدن در اختیار ندارند چه کمپینی باید راه اندازی شود؟ برای حمایت از کودکان مظلوم غزه چطور؟!

2 شهریور 1393