h عکس بازداشت دکتر محمد مصدق،فردای روز کودتا 28 مرداد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس بازداشت دکتر محمد مصدق،فردای روز کودتا 28 مرداد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس بازداشت دکتر محمد مصدق،فردای روز کودتا 28 مرداد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس بازداشت دکتر محمد مصدق،فردای روز کودتا 28 مرداد

عکس بازداشت دکتر محمد مصدق،فردای روز کودتا 28 مرداد

عکس بازداشت دکتر محمد مصدق،فردای روز کودتا 28 مرداد

دکتر محمد مصدق، فردای روز کودتا در ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ بازداشت شد.
1 شهریور 1393