h نخست وزیر جدید عراق تابعیت لبنانی دارد یا عراقی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نخست وزیر جدید عراق تابعیت لبنانی دارد یا عراقی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نخست وزیر جدید عراق تابعیت لبنانی دارد یا عراقی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نخست وزیر جدید عراق تابعیت لبنانی دارد یا عراقی

نخست وزیر جدید عراق تابعیت لبنانی دارد یا عراقی

نخست وزیر جدید عراق تابعیت لبنانی دارد یا عراقی در حالی که یک هفته از انتصاب حیدر العبادی به نخست وزیری عراق و خروج این کشور از تشکیل دولت قانون می گذرد، تشکیک های جدیدی در مورد غیرقانونی بودن این اتفاق پیش آمده است.
به گزارش سرویس بین الملل شفاف، حیدر العبادی در زندگینامه ای که خودش منتشر کرده، خود را فرزند مادری دانسته که از اهالی لبنان است و پس از ازدواج به عراق مهاجرت کرده است.
مادر حیدر العبادی، خانم «فضیلة الحر» نام دارد که از فرزندان قبیله مشهور «الحر» در منطقه «بقاع» لبنان است. پدربزرگ مادری حیدر العبادی نیز مرحوم علامه شیخ عبدالکریم الحر است که از علماء بنام منطقه می باشد. دایی های وی نیز از اشخاص معروف لبنانی به حساب می آیند. مرحوم قاضی عبد الحمید الحر و دکتر عبدالمجید الحر، دایی های وی به حساب می آیند که اولی تا آخر عمر و دومی تا همین امروز، از چهره های منتفذ محلی در لبنان به حساب می آیند.
طبق قانون اساسی دولت عراق، نخست وزیر عراق باید کسی باشد که از والدین عراقی و در خاک عراق به دنیا آمده باشد. طبق این قانون اساسی، نخست وزیر عراق باید شخصیتی عراقی باشد که همه این موارد باعث تشکیک در حق قانونی حیدر العبادی شده است.
هواداران وی در پاسخ به این شبهات می گویند پدر حیدر العبادی از عراقی های اصیل و قدیمی به حساب می آید و مشکلی ندارد. مادر وی نیز کسی است که بعد از ازدواج تابعیت عراقی گرفته و قانون اساسی در این مورد سکوت کرده که مادر وی باید از بدو تولد عراقی باشد یا این که می تواند در ادامه عمر عراقی شود. در مورد شبهه عراقی بودن خود وی نیز هواداران وی معتقدند قانون اساسی هیچ گونه حصری برای تابعیت نخست وزیر قرار نداده و صرفا بر قید عراقی بودن تأکید کرده است. در نتیجه حیدر العبادی که همزمان با تابعیت انگلستان، تابعیت عراق را نیز دارد مشمول این شرط (عراقی بودن نخست وزیر) می شود.
28 مرداد 1393