h فرجی دانا،وزیری عاشق کانادا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فرجی دانا،وزیری عاشق کانادا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فرجی دانا،وزیری عاشق کانادا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فرجی دانا،وزیری عاشق کانادا

فرجی دانا،وزیری عاشق کانادا

رضا فرجی دانا یکی از هیأت علمیهای دانشگاه تهران به شمار می آید و پیش از آنکه رئیس جمهور هر گونه تصمیمی برای معرفی وزیر علوم کابینه اش بگیرد، فرجی دانا در کانادا مشغول گذراندن فرصت مطالعاتی بود.

بعد از آنکه جعفر میلی منفرد برای کرسی وزارت علوم رای نیاورد و توفیقی هم به مجلس معرفی نشد، زمزمه های بازگشت فرجی دانا به ایران و وزیر شدنش مطرح شد. تا اینکه به دعوت حسن روحانی، فرجی دانا از سفر بازگشت و برای معرفی در مجلس، حضور یافت و برنامه های خود را اعلام کرد.

حال ۹ ماه از وزارت فرجی دانا بر وزارت علوم می گذرد و چهارشنبه روز سرنوشت ساز وی به شمار می آید.

شنیده ها از برخی کارکنان وزارت علوم حاکی از آن است که وزیر علوم در روزهای اخیر با حضور در نمازخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده که در صورت رای آوردن استیضاح، بار دیگر چمدانش را می بندد و از ایران خارج می شود و به کانادا باز می گردد. منبع: خبرگزاری مهر

28 مرداد 1393